SIMPTOMI KVAROVA NA SERVO PUMPI

admin 22 februara, 2024

SIMPTOMI KVAROVA NA SERVO PUMPI

Sta je i kako funkcionise servo pumpa?

Servo pumpa na automobilu je ključni deo sistema za upravljanje, koji omogućava lakše i preciznije upravljanje vozilom. Ova pumpa koristi hidraulički pritisak da pomogne u kretanju upravljačkog mehanizma, smanjujući time fizički napor potreban za okretanje upravljača, posebno kada je vozilo nepokretno ili se kreće sporije.

Pumpa radi tako što crpi hidrauličnu tečnost iz rezervoara i stvara pritisak koji se usmerava u servo mehanizam upravljača. Kada vozač okreće upravljač, sistem automatski reguliše količinu pritiska koji se primenjuje na upravljački mehanizam, omogućavajući tako lakše upravljanje.

Problemi sa servo pumpom mogu se manifestovati na nekoliko načina, uključujući teško upravljanje, curenje hidraulične tečnosti, buku ili cviljenje pri okretanju upravljača, ili čak potpuni gubitak asistencije upravljača. Redovna provera i održavanje sistema servo upravljača, uključujući proveru nivoa i stanja hidraulične tečnosti, kao i samu pumpu i njene spojeve, su ključni za očuvanje njegove funkcionalnosti i bezbednosti vozila.

Servo pumpe služe da proizvedu pritisak dovoljno jak za lakše upravljanje vozilom. Pritisak koji pumpa treba da proizvede zavisi od modela do modela i kreće se u proseku od 80 do 120 bara.

Najčešći problem su „težak“ volan, konstantno zujanje pumpe, povremeno zujanje pumpe, izbacivanje ulja na posudu, lakši volan samo pri većim obrtajima (samo kad se doda gas), curenje ulja iz pumpe…

Uzroci kvara servo pumpe

Najčešći uzroci kvara na servo pumpama su neredovna zamena servo ulja, koje se mora menjati bar jednom u 2 godine, a ako se vozilo puno koristi (kamion, taksi…) i na godinu dana, dotrajalost gumica i semeninga, pucanje kaiša koji pogoni pumpu ako je pumpa na kaiš…

Ukoliko se ulje ne menja redovno dolazi do:

  • gubitka viskoziteta ulja
  • taloženja nečistoća na regulatoru pritiska na servo pumpi ili u samoj servo pumpi
  • oštećenja povšina po kojima se vrte peraja koja prave pritisak u pumpi. Takva oštećenja mogu dovesti do toga da peraja prilikom prelaska preko njih stvaraju jako neprijatan zvuk (zujanje) ili do gubitka pritiska (težak volan). Takođe karakterističan zvuk se može proizvesti i prilikom oštećenja ležaja koji se nalazi na pumpi. Pucanje kaiša je česta pojava, naročito na našem tržištu gde su vozila starija i neredovno servisirana. Prilikom pucanja kaiša, parčići se zavuku između remenice i tela pumpe, tačnije ispod semeninga i pumpa krene da curi.

Najcesci simptomi kvara servo pumpe

Gubitak ulja u posudi za servo. U slučaju ovakvog kvara moguće je da je on nastao na gotovo svim delovima sistema. Ipak iskustva ukazuju da je najčešće u pitanju problem sa letvom, mada se i problem sa pumpom ne može isključiti. U svakom slučaju najvažnije je da ne dozvolite da sistem ostane bez ulja, jer u tom slučaju i delovi sistema koji nisu oštećeni postaju praktično neupotrebljivi.

Zujanje prilikom motanja volana. Ovakav simptom najčešće ukazuje na neispravnu servo pumpu. U slučaju ovakvog kvara bitno je na vreme reagovati kako ne bi došlo do trajnih oštećenja pumpe.

Teško motanje volana. Ovakav kvar najčešće ukazuje na problem sa pumpom. U najvećem broju slučajeva moguć je remont same pumpe.

Teško motanje volana u jednu stranu. Ovakav kvar najčešće ukazuje na problem sa letvom.

Zvukovi poput „pucketanja“ prilikom motanja volana u mestu. Najčešće ukazuje na kvar na letvi volana. Učestalo kod vozila marke Renault.

Volan se ne vraća prilikom otpuštanjaNajčešće ukazuje na kvar na letvi volana.

Automobil gubi pravac i pored stabilnog držanja volana (SUV vozila)Najčešće ukazuje na kvar na glavi upravljača.

Nadamo se da smo Vam pomogli ovim tekstom.Naša preporuka je da redovno menjate servo ulje.

Ključne reči :