Sta je EGR ventil?

admin 17 februara, 2024

Sta je EGR ventil?

EGR ventil je skraćenica za „Exhaust Gas Recirculation“ ventil. To je komponenta automobilskog motora koji ima za cilj smanjenje emisije štetnih gasova u atmosferu. Ventil radi tako što preusmjerava dio ispušnih gasova natrag u usisnu granu motora. Time se postiže niža temperatura sagorevanja i smanjuje se količina azotovih oksida (NOx) koji nastaju u procesu sagorevanja goriva u motoru.

EGR sistem može biti važan element usklađenosti motornih vozila sa zakonima o emisiji gasova i ekološkim standardima. Defektan EGR ventil može prouzrokovati razne probleme uključujući smanjenje efikasnosti motora, povećanje potrošnje goriva, i probleme sa emisijom gasova što može dovesti do toga da vozilo ne prođe tehnički pregled.

Simptomi kvara EGR ventila

Kvar EGR (Exhaust Gas Recirculation) ventila može uzrokovati brojne simptome i probleme sa radom motora u vozilu. Evo nekoliko najčešćih znakova i simptoma koji mogu ukazivati na problem s EGR ventilom:

 1. Povećana emisija štetnih gasova:
  Neispravan EGR ventil može dovesti do povećane emisije azotnih oksida (NOx), što može rezultirati neprohodnošću na tehničkom pregledu zbog emisije gasova.
 2. Smanjene performanse motora:
  Možete primetiti smanjenje snage i ubrzanja, što je osobito vidljivo pri većim zahtevima za snagu, kao što je vožnja uz brdo ili preticanje.
 3. Trzanje ili prazan hod:
  Motor može trzati ili se boriti za održavanje glatkog rada, posebno pri idle stanju ili praznom hodu.
 4. Problemi prilikom paljenja motora:
  Ako ventil nije u mogućnosti da se pravilno zatvori, moguća su problema prilikom pokretanja motora, jer sušan EGR omogućuje ulazak ispušnih gasova u usisni kolektor čak i kada motor ne radi.
 5. Povećana potrošnja goriva:
  Kad EGR sistem ne radi kako treba, motor može trošiti više goriva jer sustav za upravljanje motorom pokušava kompenzirati za problem.
 6. „Check Engine“ svetlo uključeno:
  Na instrument tabli se može upaliti lampica za proveru motora (Check Engine Light). Ovo može biti posledica kodova greške povezanih s EGR sistemom.
 7. Neregularno držanje motora pri niskim obrtajima:
  EGR ventil koji ne zatvara potpuno ili zakazuje može prouzrokovati nemirno držanje motora i oscilacije obrtaja u praznom hodu.
 8. Zvuci poput kliketanja ili lupanja:
  Neobični zvuci iz motora kada je EGR ventil aktiviran mogu ukazivati na njegov neispravan rad ili probleme u mehanizmu ventila.
 9. Neprijatni mirisi:
  Ako EGR ventil propušta, to može dovesti do neobičnih mirisa u kabini, budući da ispušni gasovi mogu dospeti u ventilacioni sistem.

Ako primetite bilo koji od ovih simptoma, preporučljivo je što pre posetiti servis kako bi se izvršila dijagnostika i, po potrebi, popravka EGR sistema. Neki od ovih simptoma takođe mogu biti pokazatelji i drugih problema sa motorom, zato je važno izvršiti preciznu dijagnostiku.

Prednosti i mane EGR ventila

EGR ventil, kao ključna komponenta u smanjenju emisije štetnih gasova kod automobila, ima više prednosti i nekoliko potencijalnih mana.

Prednosti EGR ventila:

 1. Smanjenje emisije azotnih oksida (NOx):
  Kao što je već spomenuto, glavna prednost EGR ventila je sposobnost da smanji emisiju NOx, što doprinosi boljem kvalitetu vazduha i ispunjava zakonske regulative.
 2. Poboljšan kvalitet vazduha:
  Smanjenjem NOx, EGR ventil doprinosi smanjenju smoga i povoljno utiče na zdravlje jer azotni oksidi mogu imati štetan efekat na respiratorni sistem.
 3. Efikasnost goriva:
  Ako je sistem EGR pravilno podešen i održavan, može ponekad doprineti podizanju efikasnosti goriva smanjivanjem potrebe za prekomernim hlađenjem komora za sagorevanje.
 4. Smanjenje temperature sagorevanja:
  Recirkulacijom ispušnih gasova dolazi do niže temperature u komori za sagorevanje, čime se smanjuje rizik od „detonacije“ ili „knockinga“, što je nekontrolisano sagorevanje koje može oštetiti motor.

Mane EGR ventila:

 1. Zaprljanje i kvarovi:
  EGR ventili mogu postati zaprljani česticama iz ispušnih gasova, što dovodi do gubitka performansi i potrebe za čišćenjem ili zamjenom.
 2. Smanjenje performansi motora:
  Neispravan EGR ventil može uzrokovati probleme u radu motora poput izgubljene snage, trzanja ili nepravilnog rada motora, i povećane potrošnje goriva.
 3. Komplikacija u dizajnu motora:
  Uključivanje EGR sistema dodaje složenost dizajnu motora i može zahtevati dodatno održavanje.
 4. Moguća unutrašnja kondenzacija:
  U nekim uslovima, posebno u hladnoj klimi, EGR može dovesti do kondenzacije unutar usisnog sistema, što može izazvati koroziju ili druge mehaničke probleme.

Da bi se maksimizovale prednosti i minimizirale mane EGR sistema, važno je redovno održavanje koje uključuje inspekciju, čišćenje i po potrebi zamenu EGR ventila.

Ko je tvorac EGR ventila?

Koncept recirkulacije izduvnih gasova (EGR) nije pripisan jednom izumitelju, budući da je ideja bila razvijana postepeno u auto-industriji kao odgovor na sve strože norme emisije štetnih gasova, posebno azotnih oksida (NOx).
Prvi EGR sistemi su se počeli koristiti u ranim 1970-im godinama, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama, kao deo napora da se automobili učine čišćim u skladu s novim ekološkim regulativama.

Proizvođači automobila i njihovi inženjeri radili su na razvoju i uvođenju EGR sistema u proizvodnju. General Motors bio je jedan od prvih proizvođača automobila koji je uveo EGR ventil u neke svoje modele, kao sredstvo za smanjenje emisije NOx i ispunjenje standarda postavljenih od strane američke Environmental Protection Agency (EPA).

Tako se može reći da je EGR ventil bio rezultat kolektivnog inženjerskog i industrijskog napora umesto pojedinačnog izuma jedne osobe.

Ključne reči :